Mutiny on the High Sea   (1975)       

                                                                                                 |  Success Film (Hong Kong) Company  | 

                                                                                                  

                                         Cast: Yueh Hua, Lau Dan, Carter Wong, Hon Kwok Choi, Shaw Yin Yin, Cheng Pei Shan, 

                                            Ouyang Shafei, Lam Yi Wa, Chiang Nan, Chan Yiu Lam, Kok Lee Yan 
                                                   

                                        

                                                                                        Genre:  Drama  |  Action           

                                                                 

                                     


                                              

 

 

                                    Hong Kong Movie World

                                                                                                     Copyright Hong Kong Movie World

                                                                                                         All rights reserved. No plagiarism!