Petrina Fung Bo Bo

                                                                                     Fung Bo Bo

              (Bobo Fung, Feng Bao Bao, Petrina Fung)                          

                           Actress

   

                                              The "Chinese Shirley Temple", Petrina Fung Bo Bo through the years..

 

                                         Petrina Fung Bo Bo

 

                                                                     Petrina Fung Bo Bo

 

                                                                Petrina Fung Bo Bo

 

                                                            Fung Bo Bo and Miu Kiu Wai

                                                                            Fung Bo Bo with Miu Kiu Wai.

 

                                                      Petrina Fung Bo Bo

 

                                                                   Petrina Fung Bo Bo

 

                                                                          Petrina Fung Bo Bo

 

                                                             Petrina Fung Bo Bo in 2001

                                                                          Petrina Fung Bo Bo in 2001.

 

                                            

                                                            Fung Bo Bo Gallery 1

                                                        Fung Bo Bo Main Page

 

                                         Hong Kong Movie World

                                                                                                   Copyright Hong Kong Movie World

                   All rights reserved