Petrina Fung Bo Bo

                                                                                     Fung Bo Bo

              (Bobo Fung, Feng Bao Bao, Petrina Fung)                          

                           Actress

   

                                              The "Chinese Shirley Temple", Petrina Fung Bo Bo through the years..

             

   

                                                        Fung Bo Bo                 Fung Bo Bo

 

                                                     Young Petrina Fung Bo Bo

 

                                               Petrina Fung Bo Bo                Petrina Fung Bo Bo

 

                                                                     Petrina Fung Bo Bo

 

                                                                      Petrina Fung Bo Bo

 

                                                               Petrina Fung Bo Bo

 

                                                       Petrina Fung Bo Bo

 

                                            

                                                            Fung Bo Bo Gallery 2

                                                        Fung Bo Bo Main Page

 

                                         Hong Kong Movie World

                                                                                                   Copyright Hong Kong Movie World

                   All rights reserved